KOLEKTOR EVT-SISTEMI d.o.o.

Moj račun

Storitve odgovorne osebe za varstvo pred sevanji

Storitve odgovorne osebe za varstvo pred sevanji

 

Kot odgovorna oseba za varstvo pred sevanji lahko za vas izvedemo naslednje naloge:


priglasitev namere o izvajanju sevalne dejavnosti in uporabi vira sevanja,

- pridobitev dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti,

- pridobitev dovoljenj za uporabo virov sevanj,

- vpis virov sevanja v register virov sevanj,

- naročilo Ocene varstva izpostavljenih delavcev in sodelovanje s pooblaščenim izvedencem

  varstva pred sevanji,

- naročilo dozimetrije,

- naročilo pregledov rentgenskih aparatov in meritev radioloških pogojev,

- napotitev izpostavljenih delavcev na zdravniški pregled v skladu s predpisom, ki določa

  obseg zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev, ki delajo na opazovanem in

  nadzorovanem območju,

- napotitev delavcev na obnavljanje znanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji,

- zastopanje v primerih inšpekcijskih obiskov,

- vodenje zakonodajno zahtevanih evidenc,

- obveščanje ob spremembah zakonodaje.