KOLEKTOR EVT-SISTEMI d.o.o.

Moj račun

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji

Storitve odgovorne osebe za varstvo pred sevanji

 

KONTAKTNA OSEBA

Marko Vehar

tel 05 37 74 834

gsm 051 413 616

e-mail marko.vehar@evt.si