KOLEKTOR EVT-SISTEMI d.o.o.

Moj račun

Svetovanje pri uvajanju in nadzoru sistemov vodenja

Svetovanje pri uvajanju in nadzoru sistemov vodenja

 

Svetovanje pri uvajanju in nadzoru sistema ravnanja z okoljem SIST EN ISO 14001.

Svetovanje pri uvajanju in nadzoru sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001.

Svetovanje pri uvajanju in nadzoru sistema za preizkuševalne in kalibracijske laboratorije po SIST EN ISO 17025.

 

KONTAKTNA OSEBA

Karmen Lampreht

tel 05 37 74 843

gsm 040 364 043

e-mail karmen.lampreht@kolektor.com