KOLEKTOR EVT-SISTEMI d.o.o.

Moj račun

Svetovanje za ADR

Svetovanje za ADR

 

 Podjetjem, ki jih Zakon o prevozu nevarnega blaga (ZPNB) zavezuje, nudimo storitve varnostnega

 svetovalca za prevoz nevarnega blaga.

 

 Kdo mora imenovati varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga?

 Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost

 obsega prevoz nevarnega blaga po cesti ali železnici ali pa s temi prevozi povezano natovarjanje ali

 raztovarjanje, morajo imenovati najmanj enega varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga,

 ki je odgovoren za zmanjševanje nevarnosti za ljudi, stvari in okolje ob izvajanju teh dejavnosti.

 

  Kakšne so kazni, če se krši zakonodaja?

Kategorija tveganja 1

  Če kršitev ustreznih določb ADR pomeni visoko stopnjo tveganja za smrt, hude poškodbe

  oseb ali škodo v  okolju, ki zahteva takojšnje in ustrezne ukrepe, kot je na primer izločitev vozila.

- pravna oseba – 4.000 €

- odgovorna oseba pravne osebe – 800 €

- posameznik – 800 €

 

Kategorija tveganja 2

  Če kršitev ustreznih določb ADR pomeni tveganje za poškodbe oseb ali škode v okolju, ki

  zahteva ustrezne korektivne ukrepe, kot na primer odpravo napake ali pomanjkljivosti

  na kraju nadzora.

- pravna oseba – 2.000 €

- odgovorna oseba pravne osebe – 400 €

- posameznik – 400 €

 

Kategorija tveganja 3

  Če kršitev ustreznih določb ADR pomeni nizko stopnjo tveganja za poškodbe oseb ali

  škode v okolju, in če  niso potrebni ustrezni korektivni ukrepi na cesti, se lahko napake

  ali pomanjkljivosti odpravijo kasneje v podjetju.

- pravna oseba – 1.000 €

- odgovorna oseba pravne osebe – 200 €

posameznik – 200 € 

 

  Kakšno naloge ima v podjetju varnostni svetovalec?

- spremljanje skladnosti ravnanja z nevarnim blagom v podjetju s predpisi, ki urejajo

  prevoz nevarnega blaga,

- svetovanje vodstvu podjetja,                                                                                           

- interno usposabljanje drugih zaposlenih v podjetju in vodenje evidence o takšnih

  usposabljanjih,                                                                                                                       

- izvajanje ustreznih ukrepov za preprečevanje nesreč ali hujših kršitev predpisov,                       

- izvajanje pravilnih ukrepov ob nesreči,                                                                                

- priprava letnega poročila in druge naloge.