KOLEKTOR EVT-SISTEMI d.o.o.

Moj račun

Svetovanje

Svetovanje

 

  Na področju varovanja okolja podjetjem nudimo storitve:


- svetovanje pri zakonodajnih zahtevah s področja:

         - ravnanja z odpadki

         - emisije snovi v vode

         - emisije snovi v zrak

         - emisije snovi v tla

         - emisije hrupa v okolje

program za vodenje evidenc s področja varstva okolja,

- pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj, vpisih v evidence, prijavljanju

  naprav na ARSO, poročanju na ARSO, ipd

- pomoč pri izdelavi z zakonodajo povezanih dokumentov,

  (načrti, poslovniki, obratovalni dnevniki, ipd.)

- kontrolni pregledi stanja okolja,

- svetovanje pri vpeljevanju/prenovi okoljskega standarda ISO 14001.