KOLEKTOR EVT-SISTEMI d.o.o.

Moj račun

Dovoljenja in pooblastila

Dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu

Dovoljenje za zbiralca odpadnih olj

Stalno dovoljenje za proizvodnjo in promet z nevarnimi kemikalijami

Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov

Pooblastilo za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa

Pooblastilo za izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom

Potrdilo o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov

Potrdilo o vpisu v evidenco trgovcev odpadkov

Potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov