KOLEKTOR EVT-SISTEMI d.o.o.

Moj račun

Antifriz koncentrat Z-100

0/5

Antifriz koncentrat Z-100

3,06 €

Antikorozivno sredstvo proti zmrzovanju hladilne tekočine.

POZOR

Stavki o nevarnosti
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.H373: Ob zaužitju lahko škoduje organom (ledvice) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti
...


Šifra izdelka:335
Kategorije:: 

Share:

Na zalogi

Antikorozivno sredstvo proti zmrzovanju hladilne tekočine.POZORStavki o nevarnosti H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.H373: Ob zaužitju lahko škoduje organom (ledvice) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti

Podobni izdelki v kategoriji