KOLEKTOR EVT-SISTEMI d.o.o.

Moj račun

Sprej OKS 2611

0/5

Sprej OKS 2611

22,87 €

Za strojne dele in površine z mastno umazanijo. Visoka moč čiščenja.

NEVARNO Stavki o nevarnosti H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H304: Pri zaužitju in vstopu...


Šifra izdelka:172
Kategorije:: 

Share:

Na zalogi

Za strojne dele in površine z mastno umazanijo. Visoka moč čiščenja. NEVARNO Stavki o nevarnosti H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  Vsebina: 500 ml

Podobni izdelki v kategoriji